ý nghĩa của men tim trong chẩn đoán - yhocbandia.vnMen tim là các enzyme có bản chất là protein phóng thích từ các tế bào cơ tim bị tổn thương, hư, hỏng phát hành vào máu như trong nhồi máu cơ tim cấp tính.

Bằng cách đo nồng độ của các enzym tim trong máu, bác sĩ có thể biết mức độ, thời điểm tổn thương cơ tim đã xảy ra gần đây. Do đó, định lượng mức độ enzyme tim thường là một khâu rất quan trọng trong chẩn đoán nhồi máu cơ tim.

Các xét nghiệm phục vụ thực hành lâm sàng hiện đại cần đo hai loại enzyme tim khác nhau khi nghi ngờ đã có nhồi máu cơ tim xảy ra: creatine kinase (CK), và troponin (T).

CK xuất hiện trong máu 4-6 giờ sau khi xảy ra tổn thương tế bào tim, và nồng độ trong máu cao điểm của CK được nhìn thấy sau 24 giờ. CK tăng cao mức độ thường, nhưng không phải luôn luôn cho biết mức độ tổn thương cơ tim. Hàm lượng mức CK đôi khi có thể tăng lên do sự tổn thương của tế bào mô khác. Do vậy tính đặc hiệu của nó chưa thật cao.

 Troponin xuất hiện trong máu 2-6 giờ sau khi tổn thương tế bào tim, và có đỉnh cao trong máu trong khoảng 12-26 giờ. Nồng độ của T được coi như là một chỉ báo đáng tin cậy của các thiệt hại cơ tim hơn so với mức độ CK tăng cao.

Bởi vậy T là một điểm đánh dấu “trước đó” của tổn thương tế bào tim tốt hơn so với CK, và bởi vì nó là phần nào chính xác hơn ở chỉ báo tổn thương tế bào tim so với CK, Troponin hiện nay được ưu tiên coi là một tiêu chí quan trọng để chẩn đoán nhồi máu cơ tim. Cần làm xét nghiệm các men này khi có đau thắt ngực kéo dài trên 3 phút trên bệnh nhân có tiền sử bệnh mạch vành. Bởi theo đó việc xử trí sẽ chính xác và an toàn tối đa cho tính mạng người bệnh.

 

Bác sỹ Hoàng Sầm

Nghiên cứu viên cao cấp

Viện Y Học Bản Địa Việt Nam

Doctor SAMAN

[{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2011\/03\/dau-tim-yhocbandia_vn.jpg","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2011\/03\/dau-tim-yhocbandia_vn.jpg","subHtml":"\u00fd ngh\u0129a c\u1ee7a men tim trong ch\u1ea9n \u0111o\u00e1n - yhocbandia.vn"}]