Do diễn biến dịch cúm Covid-19 hiện tại rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ không thể lường trước.

Ngày 11 tháng 03 năm 2020 Chủ tịch Tổ hợp Y học bản địa Việt Nam ra Sắc lệnh khẩn số 01/SL-YHBĐ về việc phòng, chống đại dịch Covid-19.

Yêu cầu toàn thể CBNV Tổ hợp phải nhận thức sâu sắc về phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ y tế; có thái độ hợp tác khai báo trung thực khi cơ quan có thẩm quyền nhà nước yêu cầu khai báo y tế. Đồng thời, CBNV Tổ hợp phải khai báo y tế nội bộ qua nhóm zalo lúc 21h hằng ngày; Nội dung khai báo ngoài giờ làm việc:

- Ngoài giờ làm việc đi những đâu? Ở đó bao lâu? Tiếp xúc bao nhiêu người?

- Hiện tại có ho không? Có sốt không? Có đờm không? Có đau họng không? Có đau nhức mỏi toàn thân không? Có nhức đầu không? Có mệt mỏi bất thường không?

- Trong gia đình, hàng xóm gần có ai đi xa về không? Họ có triệu chứng như đã nêu trên không?

Xác định đường xâm nhập của Covid-19 phải đi qua mũi và họng, nên cần bảo vệ phần lỗ mũi và miệng bằng thuốc, theo đó khi đến cơ quan đi làm yêu cầu CBNV Tổ hợp phải thực hiện theo trình tự sau trước khi vào vị trí làm việc:

1. Đo thân nhiệt

2. Sát khuẩn tay

3. Xịt mũi

4. Súc họng

5. Uống thuốc nam phòng bệnh

6. Đi đến nơi làm việc

Nhân viên nào không chịu chấp hành các điều trên sẽ bị buộc thôi việc ngay lập tức.

Đo thân nhiệt

Sát khuẩn tay

Xịt mũi

Súc họng và uống thuốc nam phòng bệnh

Doctor SAMAN
Người đưa tin: Lê Lương Tất Thành

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/03.2020\/dothannhiet.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/03.2020\/dothannhiet.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/03.2020\/satkhuantay.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/03.2020\/satkhuantay.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/03.2020\/xitmui.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/03.2020\/xitmui.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/03.2020\/suchong.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/03.2020\/suchong.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/03.2020\/xitmui-1.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/03.2020\/xitmui-1.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/03.2020\/thumb-covid-19.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/03.2020\/thumb-covid-19.jpg","subHtml":""}]