Uống rượu vừa phải tăng cường hiệu quả do vắc-xin ở khỉ rhesus

Sáng nay, đi tiêm vac-xin Moderna, thấy trong phần theo dõi sau tiêm có gì là không uống rượu, bia trong 72h, nhưng không thấy giải thích vì lý do gì. Trong hội cựu giáo chức Đại học y khoa có người nói, sau tiêm uống rượu sẽ giảm phản ứng miễn dịch, có người nói ngược lại. về tìm thông tin trên trang công nghệ y sinh quốc gia hoa kỳ (ncbi.nlm.nh.gv) thấy bài này nên tóm tắt lại để mọi người cùng xem. Nghiên cứu của nhóm tác giả Messaoudi,  M. Asquith,  F. Engelmann, B. Park, M. Brown, A. Rau, J. Shaw, và KA Grant trên mô hình khỉ cho thấy:

1. Rằng việc uống rượu mãn tính do nghiện rượu ở mô hình khỉ rhesus macaque điều chỉnh đáng kể thành phần cytokine trong huyết thanh. Trong nghiên cứu này, những quan sát điều tra tác động với cac trường hợp khỉ nghiện rượu mãn tính đối với hiệu giá miễn dịch là giảm hiệu quả của vac xin. Với khỉ có nồng độ rượu trong máu (BEC) vượt quá 80 mg/dl thường xuyên có mức tăng sinh tế bào T CD4 và CD8 thấp hơn, cũng như đáp ứng IgG kém hơn so với động vật đối chứng. (≥3,9 g/kg thân trọng)

2. Ngược lại, những khỉ uống rượu tương đối vừa phải có BEC duy trì dưới 80 mg / ml thể hiện phản ứng tế bào T IgG và CD8 đặc hiệu MVA mạnh mẽ hơn so với nhóm chứng.  (3,5 g/ ≤ kg thân trọng)

Để bắt đầu khám phá các cơ chế cơ bản của sự khác biệt trong các phản ứng cụ thể với MVA giữa ba nhóm, chúng tôi đã phân tích nồng độ cytokine trong huyết tương và biểu hiện microRNA trong các tế bào đơn nhân máu ngoại vi sau khi tăng cường MVA. Phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng tiêu thụ ethanol vừa phải dẫn đến mức độ cao hơn của các cytokine kháng vi-rút và một hồ sơ biểu hiện của các microRNA có liên quan đến sự biệt hóa tế bào T CD8. 

Tóm lại, uống rượu vừa phải giúp tăng cường hiệu giá của vacxin, trong khi say rượu mãn tính, nồng độ rượu thường xuyên tăng trong máu ngăn chặn phản ứng này. Phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng tiêu thụ ethanol vừa phải dẫn đến mức độ cao hơn của các cytokine kháng vi-rút và một hồ sơ biểu hiện của các microRNA có liên quan đến sự biệt hóa tế bào T CD8. 

Tóm lại, uống rượu vừa phải giúp tăng cường phản ứng với vắc xin thu hồi, trong khi say rượu mãn tính ngăn chặn phản ứng này. 

Nguồn: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3932370/

 

[]