Sứ mệnh Viện Y học bản địa Việt Nam :

Sứ mệnh của Viện Y học bản địa Việt Nam là vinh danh, kế tục và phát triển nền y học dân tộc được hình thành trong hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước.

 

Vien y hoc ban dia Viet nam

Giá trị của Viện Y học bản địa Việt Nam:

Nguồn tài nguyên thiên nhiên là hữu hạn, Viện Y học bản địa Việt Nam khai thác nguồn tài nguyên tri thức phong phú, đa dạng, sâu đậm bản sắc dân tộc từ nền y học bản địa, kết hợp với chất xám của các nhà khoa học tạo nên giá trị vô hạn.

Sản phẩm khoa học của Viện y học bản địa Việt Nam là kết tinh tích lũy 4000 năm lịch sử y học bản địa dân tộc Việt sát hợp nhuần nhuyễn, tinh tế với khối lượng lớn tri thức thời đại, đáng tin cậy.

Tầm nhìn cho 15 năm:

Xây dựng, quy hoạch, tiếp tục đào tạo một đội ngũ đông đảo nghiên cứu viên cao cấp, tâm huyết, chuyên sâu nghiên cứu khoa học y dược từ y học bản địa Việt Nam theo phương châm: Lịch sử-gạn lọc-kế tục-khách quan – khoa học – đại chúng-hiện đại và phát triển.

 

Chiến lược của Viện y học bản địa Việt Nam:

Nâng cao chất lượng sức khỏe con người thuộc những lĩnh vực hẹp sâu không/chưa/ít ai nghiên cứu.

Chiến thuật:

“Không bao giờ viết trên mặt giấy có dòng kẻ sẵn”

Chủ tịch Hội đồng sáng lập Viện y học bản địa Việt Nam

Bác sỹ Hoàng Sầm

Doctor SAMAN

[{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/logo-yhocbandia.vn.png","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/logo-yhocbandia.vn.png","subHtml":"Vien y hoc ban dia Viet nam"}]