1. Sau khi đã thám sát và đánh giá tổn thương, phẫu thuật cắt dạ dày bắt đầu bằng việc triệt mạch hai bờ cong dạ dày. Phía bờ cong lớn là mạch vị mạc nối phải và trái. Cẩn thận khi việc triệt mạch tiến gần đến rốn lách, vì các thao tác không nhẹ nhàng có thể làm tổn thương lách. Nếu không có chỉ định cắt lách, lách nên được bảo tồn. Phía bờ cong nhỏ, bó mạch vị phải và trái là các bó mạch phải được triệt. Bó mạch vị trái khá lớn, cần phải được khâu buộc cẩn thận.

 Phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày yhocbandia.vn

2. Khi việc triệt mạch tiến gần đến môn vị, động mạch vị mạc nối phải xuất phát từ động mạch tá tuỵ trước phải được phẫu tích và buộc cẩn thận, bởi vì bất kỳ sự chảy máu nào ở vùng này cũng có thể làm che lấp mất các cấu trúc giải phẫu, gây khó khăn cho việc phẫu tích. Sự triệt mạch phải qua khỏi môn vị ít nhất 1 cm.

 Phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày yhocbandia.vn

3. Tá tràng được kẹp cắt ngang và được khâu đóng lại.Việc giải phóng dạ dày tiếp tục lên đến tâm vị từ phía phình vị và phía bờ cong nhỏ. Các dây dính từ mặt sau dạ dày vào mặt trước tuỵ và phúc mạc sau được cắt. Tế nhị nhất là giải phóng phần phình vị ra khỏi vòm hoành, vì thao tác trên vùng này rất sâu. Phẫu tích vùng vô mạch ở góc His (góc giữa phình vị và vùng nối) trước sẽ làm cho việc giải phóng phình vị được dễ dàng hơn. Các mạch máu nhỏ đến nuôi thực quản bụng cũng được triệt).

 Phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày yhocbandia.vn

4. Hỗng tràng, đoạn cách góc Treitz khoảng 30-40 cm, cùng với mạc treo được cắt ngang. Chú ý bảo tồn các mạch mạc treo nuôi hai đầu cắt. Đầu dưới hỗng tràng (B) được đưa lên nối với thực quản. Đầu trên (A) của hỗng tràng (phần gần) được nối vào hỗng tràng (phần xa) theo kiểu tận-bên.

 Phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày yhocbandia.vn

5. Đầu B của hỗng tràng được đóng lại. Thực quản được cắt ngang và nối với hỗng tràng như sơ đồ trên.

Phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày yhocbandia.vn

 

NGUỒN

ĐẠI HỌC Y KHOA HÀ NỘI

Trang web : www.ykhoaviet.tk

Email : lesangmd@gmail.combachkhoayhoc@gmail.com 

Điện thoại : 0973.910.357

Viện Y học bản địa Việt Nam trân trọng cảm ơn BS Lê Đình Sáng đã chia sẻ nội dung trên!

Doctor SAMAN

[{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/31-yhocbandia.png","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/31-yhocbandia.png","subHtml":"Ph\u1eabu thu\u1eadt c\u1eaft to\u00e0n b\u1ed9 d\u1ea1 d\u00e0y yhocbandia.vn"},{"src":"http:\/\/yhocbandia.vn\/kien-thuc-y-hoc\/ngoai-khoa\/phau-thuat-thuc-hanh\/images\/stories\/baiviet\/31.1.png","thumb":"http:\/\/yhocbandia.vn\/kien-thuc-y-hoc\/ngoai-khoa\/phau-thuat-thuc-hanh\/images\/stories\/baiviet\/31.1.png","subHtml":"Ph\u1eabu thu\u1eadt c\u1eaft to\u00e0n b\u1ed9 d\u1ea1 d\u00e0y yhocbandia.vn"},{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/31.2-yhocbandia.png","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/31.2-yhocbandia.png","subHtml":"Ph\u1eabu thu\u1eadt c\u1eaft to\u00e0n b\u1ed9 d\u1ea1 d\u00e0y yhocbandia.vn"},{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/31.3-yhocbandia.png","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/31.3-yhocbandia.png","subHtml":"Ph\u1eabu thu\u1eadt c\u1eaft to\u00e0n b\u1ed9 d\u1ea1 d\u00e0y yhocbandia.vn"},{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/31.4-yhocbandia.png","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2013\/12\/31.4-yhocbandia.png","subHtml":"Ph\u1eabu thu\u1eadt c\u1eaft to\u00e0n b\u1ed9 d\u1ea1 d\u00e0y yhocbandia.vn"}]