LƯỢC ĐỒ SINH BỆNH HỌC BỆNH TIỂU ĐƯỜNG TÍP II

(1) Tế bào β làm việc quá sức

(2) Nhiễm độc glucotoxicity

(3) Lypotoxicity

(4) Ức chế lưới nội chất / ức chế oxy hóa

(5) Tình trạng viêm

(6) Suy giảm Incretin

Chú thích:

(*) GLP – 1: Gleptagon-like peptide-1 (GLP-1) là một loại hormone peptide dài 30 amino acid có nguồn gốc từ quá trình xử lý sau tiến trình đặc hiệu mô của peptide proglucagon. 

Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Glucagon-like_peptide-1

(**) Sglt2: là chất chuyển hóa chính đóng vai trò trong tái hấp thu glucose trong thận

Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/SGLT2

Bác sỹ Hoàng Sầm
Chủ tịch Hội đồng Viện Y học bản địa Việt Nam

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/09.2019\/luoc-do-sinh-benh-hoc-benh-tieu-duong-tuyp-2-1.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/09.2019\/luoc-do-sinh-benh-hoc-benh-tieu-duong-tuyp-2-1.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/09.2019\/luoc-do-sinh-benh-hoc-benh-tieu-duong-tuyp-2-2.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/09.2019\/luoc-do-sinh-benh-hoc-benh-tieu-duong-tuyp-2-2.jpg","subHtml":""}]