Ngày 04/10/2018, lúc 10h00’, tại phòng họp Viện Y học bản địa Việt Nam, Viện Y học bản địa Việt Nam tiến hành chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ "Đề tài đánh giá tác dụng sản phẩm Phương Đông Đại Tràng’" cho Công ty cổ phần Dược phẩm An Châu.

Lễ chuyển giao đề tài phương đông đại tràng - yhocbandia - công ty cp dược phẩm an châu

Chủ tịch Hội đồng - Bs Hoàng Sầm đại diện Viện Y học bản địa Việt Nam chuyển giao sản phẩm NCKH cho Giám đốc Ngô Thanh Hải, Công ty cổ phần Dược phẩm An Châu

Về phía Viện Y học bản địa Việt Nam có sự tham gia của Chủ tịch Hội đồng - Bs. Hoàng Sầm, Viện trưởng - Ts. Nguyễn Thị Minh Thọ, các cố vấn nghiên cứu như Gs. Hoàng Khải Lập, Bs. Triệu Thị Tâm, Gs. Hứa Văn Thao cùng toàn bộ đội ngũ nghiên cứu viên thuộc Ban nghiên cứu Viện Y học bản địa Việt Nam. Về phía Công ty cổ phần Dược phẩm An Châu có sự góp mặt của Giám đốc công ty Ngô Thanh Hải, cùng một số cán bộ trực thuộc công ty. Cùng tham dự còn có sự góp mặt của Trang thông tin điện tử 24h.com.vn, báo Khoa học và Đời sống.

Trong lễ chuyển giao, đại diện Viện Y học bản địa Việt Nam, bác sĩ Hoàng Sầm đã trao đổi về những thành công, kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu sản phẩm dược phẩm trong những năm qua của Viện như sản phẩm Trắng Bền, Lohha Trí não… Bác sĩ Hoàng Sầm cũng nêu lên các kế hoạch, định hướng mới của Viện Y học bản địa Việt Nam và hy vọng cho lan tỏa ngày càng rộng của sản phẩm Phương Đông Đại Tràng sau khi chuyển giao cho Công ty Dược phẩm An Châu. Đại diện Công ty cổ phần Dược phẩm An Châu, ông Ngô Thanh Hải rất tin tưởng vào sự thành công của sản phẩm Phương Đông Đại Tràng.

Nhân dịp này công ty cổ phần Dược phẩm An Châu đã ký thêm hợp đồng thuê khoán nghiên cứu mới 2 đề tài khoa học công nghệ cho năm 2019:

  • Nghiên cứu bài thuốc nam gia truyền tại xã Bản Péo, Hoàng Su Phì để ứng dụng chữa động kinh;
  • Tiếp tục nghiên cứu sâu đề tài Gallstone chữa sỏi gan mật;

Một số hình ảnh khác về Lễ chuyển giao sản phẩm NCKH "Phương Đông Đại Tràng"

Chuyển giao đề tài phương đông đại tràng - phóng viên báo 24h

Chuyển giao đề tài phương đông đại tràng - nghiên cứu viên viện y học bản địa việt nam

Lễ chuyển giao là khởi đầu cho sự hợp tác gắn bó, khăng khít hơn trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, phân phối sản phẩm y dược giữa hai đơn vị: Viện Y học bản địa Việt Nam và Công ty cổ phần Dược phẩm An Châu.

Lễ nghiệm thu đề tài: Đánh giá tác dụng của sản phẩm “Phương Đông Đại Tràng” trên bệnh nhân Viêm đại tràng mãn tính thể phân lỏng nát. Mã số đề tài: E18 – 001- YHBĐVN do PGS.TS Bác sỹ Trần Văn Tuấn làm chủ nhiệm đề tài.

Thông tin chi tiết về sản phẩm: https://phuongdongdaitrang.vn/

Doctor SAMAN
Dược sỹ Nguyễn Xuân Ninh

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/10.2018\/chuyen-giao-de-tai-phuong-dong-dai-trang.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/10.2018\/chuyen-giao-de-tai-phuong-dong-dai-trang.jpg","subHtml":"L\u1ec5 chuy\u1ec3n giao \u0111\u1ec1 t\u00e0i ph\u01b0\u01a1ng \u0111\u00f4ng \u0111\u1ea1i tr\u00e0ng - yhocbandia - c\u00f4ng ty cp d\u01b0\u1ee3c ph\u1ea9m an ch\u00e2u"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/10.2018\/chuyen-giao-de-tai-phuong-dong-dai-trang-1.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/10.2018\/chuyen-giao-de-tai-phuong-dong-dai-trang-1.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/10.2018\/chuyen-giao-de-tai-phuong-dong-dai-trang-phong-vien-24h.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/10.2018\/chuyen-giao-de-tai-phuong-dong-dai-trang-phong-vien-24h.jpg","subHtml":"Chuy\u1ec3n giao \u0111\u1ec1 t\u00e0i ph\u01b0\u01a1ng \u0111\u00f4ng \u0111\u1ea1i tr\u00e0ng - ph\u00f3ng vi\u00ean b\u00e1o 24h"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/10.2018\/chuyen-giao-de-tai-phuong-dong-dai-trang-nghien-cuu-vien-yhbd.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/10.2018\/chuyen-giao-de-tai-phuong-dong-dai-trang-nghien-cuu-vien-yhbd.jpg","subHtml":"Chuy\u1ec3n giao \u0111\u1ec1 t\u00e0i ph\u01b0\u01a1ng \u0111\u00f4ng \u0111\u1ea1i tr\u00e0ng - nghi\u00ean c\u1ee9u vi\u00ean vi\u1ec7n y h\u1ecdc b\u1ea3n \u0111\u1ecba vi\u1ec7t nam"}]