Cơ thể con người là một trong những “bộ máy” hoàn hảo nhất của tạo hóa. Cơ thể con người cũng như mọi động vật là một khối thống nhất, bao gồm rất nhiều cơ quan, hệ cơ quan khác nhau. Mỗi cơ quan đảm nhận một nhiệm vụ riêng, nhưng tất cả đều được cấu tạo bằng các tế bào, nên tế bào được coi là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể sống. Tuy nhiên nó còn ẩn chứa vô vàn điều kì diệu bên trong mà chúng ta chưa biết tới, và dưới đây là 15 điều có thể bạn chưa biết về cơ thể con người.

 

infographic 15 Điều chưa biết về cơ thể con người yhocbandia.vn

Doctor SAMAN

[{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2015\/04\/15_dieu_chua_biet_ve_co_the_con_nguoi-yhocbandia.jpg","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2015\/04\/15_dieu_chua_biet_ve_co_the_con_nguoi-yhocbandia.jpg","subHtml":"infographic 15 \u0110i\u1ec1u ch\u01b0a bi\u1ebft v\u1ec1 c\u01a1 th\u1ec3 con ng\u01b0\u1eddi yhocbandia.vn"}]