di vatNếu có dị vật bị kẹt trong mũi:

  • Không thăm dò mũi bằng tăm bông hoặc dụng cụ khác

  • Không cố hít dị vật bằng cách hít vào thật mạnh. Thay vào đó, hãy thở bằng miệng cho đến khi dị vật được lấy ra

  • Thở ra nhẹ nhàng để thử đẩy dị vật ra, nhưng đừng thở mạnh hoặc liên tục. Nếu chỉ một bên lỗ mũi có dị vật, bịt lỗ mũi kia lại bằng cách ấn nhẹ và sau đó thở ra nhẹ nhàng ở bên mũi có dị vật.

  • Nếu dị vật có thể nhìn thấy và có thể dễ dàng gắp ra bằng nhíp, nhẹ nhàng lấy nó ra. Không cố gắng lấy dị vật không nhìn được hoặc không dễ gắp.

  • Gọi cấp cứu hoặc đến ngay cơ cở y tế nếu các biện pháp trên thất bại.

Bs. Hoàng Sầm

Nghiên cứu viên cao cấp

Viện Y Học Bản Địa Việt Nam

Doctor SAMAN

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/11.2018\/c%C3%A1ch-x%E1%BB%AD-tr%C3%AD-d%E1%BB%8B-v%E1%BA%ADt-khoe24h-cover-1.gif","thumb":"\/resources\/upload\/images\/11.2018\/c%C3%A1ch-x%E1%BB%AD-tr%C3%AD-d%E1%BB%8B-v%E1%BA%ADt-khoe24h-cover-1.gif","subHtml":"di vat"}]