+ Phương pháp nghiên cứu định danh thực vật:

– Sử dụng các phương pháp so sánh hình thái truyền thống song song với một số phương pháp phân tích khoa học hiện đại.

– Căn cứ khoá phân loại thực vật.

– Kết hợp với những bộ sách chuyên ngành như: Cây cỏ Việt Nam – Phạm Hoàng Hộ (1999-2000), Từ điển cây thuốc Việt Nam – Võ Văn Chi (2012), Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam – Đỗ Tất Lợi (2005), Danh lục các loài thực vật Việt Nam (2003, 2005), Kiểm nghiệm dược liệu bằng phương pháp hiển vi -Nguyễn Viết Thân (2003)… Tiến hành xác định tên khoa học và tìm hiểu thông tin khoa học.

+ Kết luận: Mẫu số 44-ĐD/YHBĐ có tên thường gọi và tên khoa học và được sắp xếp trên hệ thống phân loại như sau:

– Tên thường gọi: Dây bầu rừng, cúc leo,…

– Tên khoa học: Blumea riparia (Blume) DC.

* Lớp: Equisetopsida C. Agardh.

* Phân lớp: Magnoliidae Novák ex Takht.

* Bộ: Asterales Link

* Họ: Asteraceae Bercht. & J. Presl

* Chi: Blumea DC.

+ Một số thông tin khoa học ở trong nước:  

– Theo Võ Văn Chi, 2012, Từ điển cây thuốc Việt Nam (Bộ mới), tập I, trang 727, NXB Y học, Hà Nội. “Ở Malaixia, rễ cây đem đun sôi và nước sắc dùng uống điều trị cơn đau bụng dữ dội. Burkill cũng nêu là nước sắc rễ được dùng để trị ho, hoặc dùng tắm trị phù thũng”.

– Ở nước ngoài đã có nghiên cứu sau:

1. Nghiên cứu thành phần flavonoid từ Blumea riparia:

+ Sáu flavonoids được phân lập và cấu trúc đã được xác định là: eriodictyol-7, ether 4′-dimethyl (1), eriodictyol-7, 3′-dimethyl ether (2), eriodictyol-7-methyl ether (3), quercetin-7, 3, 4 ‘ether -trimethyl (4), tamarixetin (5), rhamnocitrin (6). Cấu trúc của các hợp chất được xác định bằng cách phân tích các dữ liệu quang phổ.

-> Tài liệu tham khảo:

1. Võ Văn Chi, 2012, Từ điển cây thuốc Việt Nam(Bộ mới), tập I,II, NXB Y học, Hà Nội.

2. Phạm Hoàng Hộ, 2000, Cây cỏ Việt Nam, Quyển III NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh.

3. Danh lục các loài thực vật Việt Nam, tập III, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội.

4. Cao JQ, Sun SW, Chen H, Wang YN, Pei YH., 2008. Studies on flavonoids from Blumea riparia. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 33(7):782-4.

Ban biên tập Viện Y học bản địa Việt Nam

Doctor SAMAN

[{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2015\/12\/Day-bau-rung-yhocbandia.png","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2015\/12\/Day-bau-rung-yhocbandia.png","subHtml":""}]