Thực hiện chỉ thị cấp trên về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Được sự đồng ý của Đảng ủy phường Tích Lương, Ban lãnh đạo Viện Y học bản địa Việt Nam, ngày 29/02/2020, chi bộ Viện Y học bản địa Việt Nam tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Đại hội thống nhất cao với Bản báo cáo tổng kết hết nhiệm kỳ 2017 - 2019 và dự thảo phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2023 do đồng chí Dương Văn Tám Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2019 trình bày. Đại hội nghe tham luận của các đồng chí đảng viên trong chi bộ đại diện cho Viện Y học bản địa Việt Nam. Đại hội vinh dự được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo đại hội của đồng chí Hoàng Văn Sầm, Chủ tịch Viện Y học bản địa Việt Nam và đồng chí Ngô Văn Hòa, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND phường Tích Lương.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn ra cấp ủy mới nhiệm kỳ 2020 - 2023 gồm các đồng chí có tên sau:

  1. Đồng chí Hà Thị Nguyệt – Bí thư chi bộ
  2. Đồng chí Nguyễn Xuân Ninh – Phó bí thư chi bộ.

Đồng thời, đại hội đã bầu ra đoàn đại biểu thay mặt chi bộ đi dự đại biểu phường Tích Lương nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm có 2 đồng chí:

  1. Đồng chí Hà Thị Nguyệt
  2. Đồng chí Hứa Thị Ngọc Thoan.

Một số hình ảnh về Đại hội chi bộ

Bác sĩ Hoàng Văn Sầm, Chủ tịch Viện Y học bản địa Việt Nam phát biểu góp ý

Đồng chí Ngô Văn Hòa, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tích Lương phát biểu và tặng quà cho chi bộ

Tiến sĩ, Bác sĩ cao cấp Ngô Quang Trúc, Đảng viên trực thuộc chi bộ phát biểu góp ý

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 -2023 của chi bộ ra mắt

Chi bộ chụp ảnh kỷ niệm cùng Phó bí thư Đảng ủy phường Tích Lương

 

Người đưa tin
Ths. Nguyễn Xuân Ninh

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/03.2020\/daihoichibo-1.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/03.2020\/daihoichibo-1.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/03.2020\/daihoichibo-2.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/03.2020\/daihoichibo-2.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/03.2020\/daihoichibo-3.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/03.2020\/daihoichibo-3.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/03.2020\/daihoichibo-4.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/03.2020\/daihoichibo-4.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/03.2020\/daihoichibo-5.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/03.2020\/daihoichibo-5.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/03.2020\/daihoichibo-6.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/03.2020\/daihoichibo-6.jpg","subHtml":""}]