Mục tiêu nghiên cứu:

Xem xét tác động của coumarin toàn phần được cô lập từ UDH đối với sự phát triển của bệnh đái tháo đường tự miễn dịch.

Nguyên vật liệu và Phương pháp:

Chuột 8 tuần tuổi bị đái tháo đường không béo phì (NOD) được chia ngẫu nhiên thành 4 nhóm: Nhóm đối chứng, nhóm dùng coumarin toàn phần liều thấp (37.5 mg/kg), liều trung bình (75 mg/kg) và liều cao (150 mg/kg). Chuột NOD cho dùng huyền phù chứa coumarin toàn phần hoặc nước muối sinh lý (saline) hai ngày một lần qua đường miệng. Sau 4 tuần 8 con chuột 12 tuần tuổi được lấy ra một cách ngẫu nhiên để xét nghiệm độ dung nạp glucose trong màng bụng, mức viêm đảo tụy theo mô bệnh học, độ tăng sinh tế bào lympho ở lá lách, tỷ lệ tế bào điều chỉnh (Treg) CD4+CD25+Foxp3+ T, các phân tử trên bề mặt của tế bào tua (DC), biểu lộ thụ cảm giống toll (TLR)4 và các con đường tín hiệu. Số chuột còn lại là 10 con ở từng nhóm được giữ lại đến 26 tuần tuổi để đánh giá tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường. Đã nghiên cứu tác động trực tiếp của coumarin toàn phần lên tế bào tua và tế bào điều chỉnh CD4+CD25+ Treg in vitro.

Kết quả:

Sau khi cho dùng coumarin toàn phần 4 tuần đã thấy có ức chế đáng kể viêm đảo tụy, tăng số lượng tiểu đảo tụy, giảm bệnh đái tháo đường và mức phát triển bệnh đái tháo đường đối với các con chuột NOD được 26 tuần tuổi khi so sánh với các con chuột không cho dùng. Như vậy, Coumarin toàn phần đã ngăn chặn tăng sinh các tế bào lympho T ở lá lách, gây ra đáp ứng của cytokine có lợi cho tế bào T hỗ trợ Th2, sản sinh các tế bào T điều chỉnh CD4+CD25+Foxp3+ Tregs và biểu hiện của Foxp3 mRNA.

Các tế bào tua được điều trị bằng coumarin toàn phần biểu lộ thấp chất MHC lớp II và của các phân tử CD86. Các biểu lộ của protein và của gen TLR4 ở lá lách, tuyến ức và tụy giảm ở nhóm chuột được dùng coumarin toàn phần. Các phân tử chủ yếu trong dòng thác tín hiệu của TLR4, bao gồm yếu tố biệt hóa của myeloid (MyD) 88, yếu tố nhân (NF)-κB,  IL-1β, phần tử kết nối có chứa vùng thụ cảm Toll-IL-1 gây ra interferon-β(TRIF), phân tử kết nối liên quan đến TRIF(TRAM), yếu tố điều chỉnh interferon(IRF)-3  và IFN-β, tất cả đều bị giảm đáng kể ở nhóm chuột có sử dụng coumarin toàn phần. Điều đó cho thấy coumarin toàn phần đã ức chế cả con đường phụ thuộc lẫn không phụ thuộc vào MyD88 của TLR4.

Tuy nhiên ở mức tế bào, sự biểu lộ protein của TLR4 ở các tế bào tua, chứ không phải ở các tế bào điều chỉnh Tregs đã được điều chỉnh làm giảm đi bởi coumarin toàn phần. Coumarin toàn phần đã làm tăng vai trò của tế bào tua, chứ không phải tế bào T điều chỉnh Treg trong sự điều hòa miễn dịch âm tính in vitro. Ngược lại, kháng thể kháng TLR4 có thể đã ngăn chặn tác động của coumarin toàn phần lên chức năng miễn dịch của tế bào tua.

Kết luận:

  1. Thấy là coumarin toàn phần được chiết xuất từ UDH đã ngăn chặn được sự phát triển bệnh đái tháo đường tự miễn dịch của các con chuột NOD thông qua việc ngăn chặn các con đường tín hiệu của TLR4;
  2. Coumarin toàn phần khả năng lớn đã duy trì được các tế bào tua ở trạng thái dung nạp miễn dịch để chưa đến trạng thái chín muồi;
  3. Điều hòa qua trung gian làm giảm thác tín hiệu của TLR4 ở các tế bào tua và sau đó làm tăng sự biệt hóa tế bào điều chỉnh Treg hướng dịch chuyển đến tế bào hỗ trợ Th2 và ngăn chặn sự tăng sinh của tế bào T lympho.

2015, Các nhà khoa họcTrung quốc;
Biên dịch hiệu chỉnh: TS Đỗ Văn Lộc; BS Hoàng Sầm

[]